Logo

Artikler om matematik på gymnasieniveau

Variable og konstanter
En variabel kan opfattes som en pladsholder, mens en konstant er et fast tal. Variable benyttes til at beskrive sammenhænge og som ubekendte i ligninger.
Tal og regneregler
Alt om tallene og deres egenskaber. Indeholder regneregler for de fire regningsarter samt for potensopløftning, roduddragning og brøkregning.
Mængder
Hvad er en mængde, og hvorfor er mængder interessante? Mængdelærens notation og operationer på mængder.
Funktioner
Uformel indføring med eksempler samt formel mængdeteoretisk definition. Regneregler for funktioner, herunder sammensat og omvendt funktion.
Absolut tilvækst, relativ tilvækst og fremskrivningsfaktor
Forskellige måder at angive ændringen i en størrelse fra et tidspunkt til et andet. Kan også bruges til at angive ændringen i en variabel.
Logaritmer
Logaritmer er funktioner defineret på de positive reelle tal. De er omvendte funktioner til eksponentialfunktioner.
Lineære funktioner
Funktioner, hvor grafen er en ret linje. Forskrift, monotoniforhold og vækstformel for lineære funktioner.
Eksponentielle udviklinger
Forskrift, monotoniforhold, vækstformel samt fordoblingskonstant og halveringskonstant for eksponentielle udviklinger. Vi kommer også ind på den naturlige eksponentialfunktion.
Potensudviklinger
Forskrift, monotoniforhold og vækstformel for potensudviklinger.
Sammenligning af lineære, eksponentielle og potens-udviklinger
Funktionstyperne lineære funktioner, eksponentielle udviklinger og potensudviklinger har en række fællestræk. Ligheder og forskelle præsenteres i et skema.