Logo

Computer algebra system

Et computer algebra system, også kaldet et CAS-program eller et CAS-værktøj, er et program, der er i stand til at omskrive matematiske udtryk på samme måde, som en professionel matematiker er i stand til.

Et CAS-værktøj kan blandt andet

CAS-værktøjer er generelt kommando-baserede. Navnene på kommandoerne kan godt variere lidt fra program til program, men forskellene er alligevel ikke så store. Her er en liste med typiske kommandoer og deres betydning:

Kommando Betydning
collect Saml koefficienterne for tilsvarende led
diff Find afledet funktion
eval Find værdien af et udtryk
expand Gang parenteser ud
factor Faktorisér udtryk
int Find integral
limit Find grænseværdi
plot Tegn funktion
simplify Simplificér udtryk
solve Løs ligning