Logo

Eksponentielle Udviklinger

En funktion af formen \(f(x)=ba^x\), hvor \(a\) og \(b\) er positive konstanter, kaldes en eksponentiel udvikling. Hvis \(b=1\) (så \(f(x)=a^x\)) taler man også om en eksponential­funktion, og tallet \(a\) kaldes grundtallet for eksponentialfunktionen. Det er dog ikke alle, der skelner mellem eksponentielle udviklinger og eksponentialfunktioner. De kalder i stedet eksponentielle udviklinger for eksponentialfunktioner.

Når vi forlanger, at konstanten \(a\) skal være positiv, skyldes det at potensopløftningen \(a^x\) slet ikke er defineret, når \(a\) er negativ. For \(a\) positiv er \(a^x\) defineret ved hjælp af det udvidede potensbegreb, \[ a^x=\exp(x\cdot\ln(a)). \] Grunden til, at \(b\) skal være positiv, er, at vi i anvendelser ønsker, at værdierne af funktionen er positive. Potensopløftningen \(a^x\) er jo altid positiv, så når vi ganger med et positivt tal, sikrer vi, at resultatet er positivt. Der er ingen matematisk begrundelse for, at \(b\) skal være positiv.

Hvis \(a=1\), så er den eksponentielle udvikling \(f(x)=ba^x\) konstant, idet \[ f(x)=b\cdot 1^x=b\cdot 1=b \] for alle \(x\in\Bbb{R}\). Det betyder, at for \(a=1\) er værdimængden \(\vm(f)=\{b\}\). For \(a\ne 1\) er værdimængden \(\vm(f)=\Bbb{R}_+\).

Læs mere om eksponentielle udviklinger ved at klikke på emnerne nedenfor.

Betydning af konstanterne for en eksponentiel udvikling
Den ene konstant fortæller om funktionen er aftagende, konstant eller voksende. Den anden konstant er funktionens værdi i \(x=0\).
Vækst for en eksponentiel udvikling
Vækstformlen for eksponentielle udviklinger fortæller, hvordan man finder fremskrivningsfaktoren for den afhængige variabel, når man kender kender den absolutte tilvækst for den uafhængige variabel.
Find forskrift for en eksponentiel udvikling
Når man kender to punkter på grafen for en eksponentiel udvikling, så kan man bestemme forskriften for funktionen.
Fordoblingskonstant og halveringskonstant
Den absolutte tilvækst for den uafhængige variabel, som svarer til en fordobling/halvering af den afhængige variabel for en voksende/aftagende eksponentiel udvikling.
Den naturlige eksponentialfunktion
Den naturlige eksponentialfunktion er den omvendte funktion til den naturlige logaritme. Enhver eksponentiel udvikling kan udtrykkes ved den naturlige eksponentialfunktion.
Eksponentielle udviklinger og semilogaritmisk papir
En funktion er en eksponentiel udvikling, hvis og kun hvis grafen bliver en ret linje på semilogaritmisk papir med den logaritmiske inddeling på y-aksen.