Logo

Lineære Funktioner

En funktion af formen \(f(x)=ax+b\), hvor \(a\) og \(b\) er konstanter, kaldes en lineær funktion. Hvis \(b=0\) (så \(f(x)=ax\)) taler man også om en proportionalitet. Grafen for en lineær funktion er en ret linje. Læs mere om lineære funktioner ved at klikke på emnerne nedenfor.

Betydning af konstanterne for en lineær funktion
Den ene konstant fortæller om funktionen er aftagende, konstant eller voksende. Den anden konstant er funktionens værdi i \(x=0\).
Vækst for en lineær funktion
Vækstformlen for lineære funktioner fortæller, hvordan man finder den absolutte tilvækst for den afhængige variabel, når man kender kender den absolutte tilvækst for den uafhængige variabel.
Find forskrift for en lineær funktion
Når man kender to punkter på grafen for en lineær funktion, så kan man bestemme forskriften for funktionen.