Logo

Logaritmer

For et vilkårligt positivt tal \(a\), der ikke er \(1\), findes der en funktion \(\log_a:\Bbb{R}_+\to\Bbb{R}\) med den egenskab, at \[ \log_a(a^y)=y \] for alle reelle tal \(y\). Denne funktion kaldes logaritmen med grundtal \(a\).

Antag for eksempel, at \(a=2\). Da \(2^2=4\), er \[ \log_{2}(4)=\log_{2}(2^2)=2. \] Tilsvarende gælder der \[ \log_{2}(8)=\log_{2}(2^3)=3. \] og \[ \log_{2}(16)=\log_{2}(2^4)=4. \] Da \(2^1=2\), er \[ \log_{2}(2)=\log_{2}(2^1)=1. \] Hvordan finder man logaritmen af \(1\)? Det er ikke svært. Der gælder jo \(2^0=1\), hvorfor \[ \log_{2}(1)=\log_{2}(2^0)=0. \] Vi kan også beregne \(\log_2\left(\frac{1}{8}\right)\). Der gælder jo \(2^{-3}=\frac{1}{8}\), og dermed er \[ \log_{2}\left(\frac{1}{8}\right)=\log_{2}(2^{-3})=-3. \] På samme måde finder vi \[ \log_{2}\left(\frac{1}{4}\right)=\log_{2}(2^{-2})=-2. \] og \[ \log_{2}\left(\frac{1}{2}\right)=\log_{2}(2^{-1})=-1. \]

I koordinatsystemet nedenfor har vi afsat sammenhørende værdier af \(x\) og \(\log_2(x)\).

Benyt en browser der understøtter html5 canvas for at se figur.

Ved at forbinde punkterne med en blød kurve finder vi grafen for \(\log_2\), hvilket ses nedenfor. Vi har også indtegnet grafen for funktionen \(f(x)=2^x\), der jo er eksponentialfunktionen med grundtal \(2\). De to funktioner er hinandens omvendte funktioner, hvilket betyder, at de to grafer spejles i linjen \(y=x\) (indtegnet stiplet).

Benyt en browser der understøtter html5 canvas for at se figur.

Alment gælder der, at \(\log_a\) er den omvendte funktion til eksponentialfunktionen \(f(x)=a^x\). For \(a<1\) er \(\log_a\) en aftagende funktion, og for \(a>1\) er \(\log_a\) en voksende funktion.

Prøv at løse de følgende opgaver. Svarene kan ses her.

 1. \(\log_4\left(64\right)\)
 2. \(\log_8\left(64\right)\)
 3. \(\log_5\left(125\right)\)
 4. \(\log_5\left(625\right)\)
 5. \(\log_6\left(1296\right)\)
 6. \(\log_3\left(729\right)\)
 7. \(\log_2\left(512\right)\)
 8. \(\log_3\left(\frac{1}{27}\right)\)
 9. \(\log_9\left(\frac{1}{81}\right)\)
 10. \(\log_3\left(\frac{1}{81}\right)\)
 11. \(\log_2\left(\frac{1}{16}\right)\)
 12. \(\log_2\left(\frac{1}{64}\right)\)
 13. \(\log_{11}\left(\frac{1}{1331}\right)\)
 14. \(\log_2\left(0.015625\right)\)
 15. \(\log_5\left(0.0016\right)\)

Klik på emnerne nedenfor for at læse mere.

Logaritmeregneregler
Logaritmer kan simplificere nogle beregninger. For eksempel kan logaritmer lave gange om til plus, dividere om til minus og potensopløftning om til gange.
Den naturlige logaritme
Alle andre logaritmefunktioner kan skrives som en konstant gange den naturlige logaritme. Funktionen indgår også i definitionen af potensopløftning med ikke hel eksponent.
Titalslogaritmen
Det er nemt at finde heltalsdelen af titalslogaritmen til et tal. Mange anvendelser af logaritmer bruger titalslogaritmen. I gamle dage brugte man logaritmetabeller til beregninger.
Logaritmisk skala og logaritmepapir
Når man har et stort spænd i værdier, kan en logaritmisk skala være en fordel. Logaritmepapir har en logaritmisk inddeling på den ene eller begge akser.