Logo

Regning med parenteser

Man kan uden videre hæve eller sætte en plus-parentes. Man kan hæve eller sætte en minus-parentes ved at skifte fortegn på alle led inde i parentesen. Hvis vi for eksempel skal løse ligningen \[ -(9-2x)+x=18, \] så starter vi med at hæve minus-parentesen ved at skifte fortegn på samtlige led inde i parentesen. Herved får vi \[ -9+2x+x=18. \] Herefter lægger vi \(9\) til på begge sider af lighedstegnet, hvilket giver \[ 3x=27. \] Ved at dividere med \(3\) på begge sider af lighedstegnet får vi løsningen \[ x=9. \]

Man ganger et tal med en parentes ved at gange ind på samtlige led i parentesen. Dette er en konsekvens af den distributive lov. Man ganger to parenteser med hinanden ved at danne samtlige produkter af et led fra den ene parentes med et led fra den anden parentes. For eksempel er \[ (a+b)(c+d+e)=ac+ad+ae+bc+bd+be. \]

Multiplikation af parenteser