Logo

Hvad er SpelledOutMath?

SpelledOutMath er et program, der kan løse matematikopgaver på gymnasie-niveau. Det er beregnet til at træne færdighedsregning. Det særlige ved SpelledOutMath er, at man ikke blot får løsningen men en fuldstændig opgavebesvarelse med mellemregninger og forbindende tekst.

Hvordan fungerer det?

Man starter med at vælge opgavetype i en menu. Derefter indsætter man de aktuelle tal. Hvis man for eksempel ønsker at løse andengradsligningen \(6x^2-5x+1=0\), så starter man med at vælge andengradsligning i menuen, og derefter taster man tallene \(6\), \(-5\) og \(1\) ind. Man kan også taste kommatal og brøker ind.

Hvad koster det?

Det kommer an på, hvor længe man binder sig. En årslicens til programmet koster 250 kroner, men man kan også nøjes med at tegne sig for to uger, og så koster det kun 30 kroner. Andre muligheder er 5 uger for 50 kroner, 13 uger for 100 kroner samt et halvt år for 150 kroner.

Er det muligt at afprøve programmet inden man binder sig?

Ja, det er muligt at få mere information om, hvordan programmet fungerer i praksis, inden man binder sig. Klik på “Gratis demo” i topmenuen for at få adgang til den del af programmet, der handler om løsning af ligninger. En samling af opgaver, der passer til prøveversionen af programmet, kan ses her.

Hvad får man ud af at bruge programmet?

Man får mulighed for at opbygge rutine i at løse rutineopgaver. Det er muligt at regne lige så mange opgaver af den samme type, som man har brug for. Og man får en tilbagemelding med det samme, og ikke først når ens matematik-lærer får tid.

Man lærer også at stille en opgavebesvarelse pænt op med mellemregninger og forbindende tekst. Gymnasielærere siger, at de ville ønske, at det var den slags besvarelser, de fik fra deres elever. En sidegevinst af de detaljerede forklaringer er, at hvis man går i stå med en opgave eller får regnet forkert, så er det let at følge programmets forklaringer.

SpelledOutMath kræver ingen særlige forudsætninger. Man finder hurtigt den ønskede opgavetype ved hjælp af et overskueligt menusystem. I modsætning til et såkaldt CAS-værktøj har vi kun stof med, der er relevant i gymnasiet. Det betyder, at menuerne giver overblik over pensum.

Hvad er forskellen på SpelledOutMath og et CAS-værktøj?

SpelledOutMath er et undervisningsprogram, og det er et CAS-værktøj ikke. Et CAS-værktøj er populært sagt en slags avanceret regnemaskine. Disse programmer er udviklet til professionelle, der sagtens kunne regne opgaverne i hånden, og som kun bruger CAS for at spare tid. Et CAS-værktøj giver i modsætning til SpelledOutMath kun facit, men kan til gengæld løse opgaver på et niveau langt over gymnasiet. CAS-værktøjer er desuden kommando-baserede, hvor SpelledOutMath er menu-baseret.

Kan SpelledOutMath erstatte et CAS-værktøj?

Nej, ikke med de nuværende læreplaner. Det er en del af gymnasiepensum, at kunne anvende CAS til ligningsløsning og til at regne forskellige opgaver inden for differential- og integralregning. Begrundelsen for dette er et ønske om, at gymnasieelever stifter bekendtskab med moderne teknologi i alle fag. Derfor kan man til skriftlig eksamen risikere at få opgaver, som det er svært eller tager lang tid at løse uden CAS.

På den anden side indeholder den skriftlige eksamen også en delprøve uden hjælpemidler. Her kræves en rutine i at regne standard-opgaver, som kan være svær at opnå uden at træne med SpelledOutMath.