Logo

Lommeregner med omvendt polsk notation

Lommeregneren nederst på siden kan vise mellemregninger. Udregninger og resultat vises nedenunder knapperne. Der anvendes parentesfri indlæsning, som i mange tilfælde giver mulighed for en hurtigere indtastning end på en traditionel lommeregner. Til gengæld skal tal indtastes før regneoperationer og funktioner, hvilket kaldes omvendt polsk notation.

Eksempel 1

For at beregne \(1+2\) skal man først klikke på \(1\), derefter på pilen ved siden af nullet, så på \(2\) og endelig på \(+\). Man bruger altså piltasten til at gemme tal. Resultatet af tidligere beregninger bliver automatisk gemt. Det betyder, at man kan regne videre med resultatet af tidligere beregninger. Således kan vi nu få beregnet \((1+2)\cdot 5\) ved blot at klikke på \(5\) fulgt af \(\times\).

Det er nemt at lave om på udregningsrækkefølgen. Hvis vi i stedet ønsker at gange, før vi lægger sammen, altså hvis vi ønsker at beregne \(1+(2\cdot 5)\), så benytter vi sekvensen 1, pil, 2, pil, 5, \(\times\), \(+\).

Eksempel 2

Vi ønsker at beregne \(\tan^2\left(\frac{2\pi}{3}\right)\), hvor vi regner i radianer. Lommeregneren regner som udgangspunkt i grader. Man kan skifte til radianer ved at klikke på knappen rad, og man kan skifte tilbage til grader ved at klikke på knappen deg. Vi starter altså med at klikke på rad, og derefter klikker vi på 2, \(\pi\), \(\times\), 3, \(/\), \(x^2\).

Eksempel 3

Vi skal beregne \(b^2-4ac\) hvor \(a=5\), \(b=-3\) og \(c=-14\). For at finde det første led klikker vi på 3, \(+/-\), \(x^2\). Herved finder vi, at \((-3)^2=9\). Læg mærke til at indtastningen er hurtigere end på en “gammeldags” lommeregner, hvor man både skal indtaste en start- og en slutparentes.

Derefter beregner vi det andet led ved at klikke på 4, pil, 5, pil, 14, \(+/-\), \(\times\), \(\times\). Endelig klikker vi på \(-\).

Fejlmeddelelser

Hvis man klikker på en regneoperation, inden man har fået læst to operander ind, så får man en fejlmeddelelse, der bliver vist i det lyseblå område. Man kan også få en fejlmeddelelse, hvis man forsøger at gøre noget udefineret som at tage kvadratroden af et negativt tal eller beregne et ikke-positivt tal opløftet til en ikke hel potens. (Men man kan sagtens opløfte negative tal til en hel potens, ligesom det også er muligt at beregne en ikke hel potens af et positivt tal. Dette hænger sammen med det såkaldte udvidede potensbegreb.)

Lommeregneren “låser” ikke ved fejl, og man kan derfor ofte rette fejlen. Man kan også nulstille lommeregneren ved at klikke på tasten AC øverst til venstre. Herved slettes alle tidligere beregninger.

\[{}\]